Inițiere mediere

Medierea poate fi initiață de ambele părți din conflict sau doar de o parte din conflict.

Daca ambele părți doresc medierea și discutarea unei soluții amiabile acestea își aleg mediatorul și programează începerea medierii.

Dacă doar una din părți dorește medierea conflictului sau situației, aceasta programează la un mediator o ședință informativă privind medierea, ședință în care se va semna Contractul de Inițiere a Medierii (dacă partea respectivă dorește continuarea procesului de mediere). În baza acestui contract mediatorul este mandatat să convoace la mediere cealaltă parte a conflictului. Acest contract presupune un onorariu pentru mediator. O astfel de convocare/invitare a părții la mediere trebuie să conțină elemente care să identifice conflictul, să expună pe scurt procedura și avantajele/beneficiile medierii, precum și efectele unui acord de mediere la cazul dat. O astfel de convocare mai poate conține și soluțiile propuse de partea inițiatoare a medierii, ca puncte de plecare în mediere. Aceste propuneri pot stimula acceptarea medierii de către partea invitată.

Dacă partea invitată/convocată acceptă medierea va contacta mediatorul și acesta va reuni părțile în prima ședință de mediere. În această ședință, atunci când părțile decid să medieze disputa, se va semna contractul de mediere. La finalul discuțiilor din mediere, dacă se va ajunge la o înțelegere, se va redacta și semna un acord de mediere ce va fi atestat de avocat primind dată certă și fiind titlu executoriu în condițiile legii. În cadrul cabinetului/biroului nostru vă facilităm atestarea acordului de către avocat.