Avantaje Mediere

  1. Acordul de mediere este titlu executoriu dacă este atestat de avocat, autentifcat de notar ori consfințit de instanță. Acest lucru însemnă că dacă o parte nu respectă acordul și nu îndeplinește benevol obligațiile, partea cealaltă poate demara executarea silită în toate formele prevăzute de lege. Acordul de mediere atestat de avocat este titlu executoriu în toate cazurile, cu excepția acordurilor în cazul litigiilor succesorale și imobiliare. Atestarea de către avocat se face prin verificarea identității părților semnatare, a datei și conținutului acordului de mediere. Atestarea este urmată de înregistrarea acordului de mediere respectiv în registrul intern al avocatului care face atestarea precum și în Registrul național electronic a actelor întocmite/atestate de avocați, denumit RAA. Această înregistrare este făcută de avocatul care atesta acordul. În cadrul cabinetului/biroului nostru vă facilităm atestarea acordului de către avocat.

2. Medierea este confidențială. Toate discuțiile din mediere au loc într-un cadru privat și confidențial. Nimeni nu are acces la dosarul de mediere și nimeni nu poate folosi discuțiile din mediere în exterior: nici părțile, nici asistenții lor, nici mediatorul. Secretul medierii este un important avantaj și deseori un motiv pentru a soluționa amiabil disputa.

3. Rapiditatea și flexibilitatea procedurii. Medierea presupune discuții cu părțile la date și ore fixate de comun acord cu părțile. Un proces de mediere nu este supus termenelor fixe, procedurilor rigide. O mediere se poate termina într-o singură ședință. Mediatorul poate fixa ședințe de mediere zi după zi sau saptămânal dacă este nevoie de mai multe întâlniri. Flexibilitattea orarului este un motiv pentru mediere. Rapiditatea procedurii raportată la durata (excesivă uneori) a procesului judiciar este un motiv pentru a încerca medierea.

4. Soluția este aleasă de părți nu impusă de mediator. Altfel spus, atât timp cât părțile consideră că soluțiile propuse nu corespund intereselor lor, pot continua sondarea unor alte soluții și continuarea negocierilor. Soluțiile se propun de părți și se analizeaza. Mediatorul poate pune în discuție, dacă consideră oportun, anumite soluții probabile. Partile aleg dacă vor discuta anumite variante de soluții ori nu. În mediere totul se propune, nimic nu se impune.

5. Costuri reduse substanțial în raport cu un proces judiciar. Taxa de timbru, costurile cu expertizele, costurile cu documentele și probele din proces, onorariul avocatului, etc, totalizează costuri destul de mari privind un proces judiciar. Medierea își propune o economie de resurse financiare. Onorariul mediatorului și onorariul avocatului care participă lamediere sunt singurele costuri din procesul de mediere. Costurile medierii sunt cunoscute de la început și se aduc la cunoștința părților în mod transparent.

6. Restituirea taxei de timbru în integralitate sau în proporție de 50% dacă medierea a avut loc în timp ce părțile au un proces pe rol. Un astfel de conflict ce există pe rolul instanțelor poate fi mediat cu avantajul legal că, dacă se ajunge la un acord de mediere și acesta este depus la dosarul cauzei, părții care a plătit taxa de timbru i se restituie suma achitată cu acest titlu în totalitate. În caz de transfer de drepturi imobiliare sau în cauze succesorale se va restitui doar jumătate din taxa de timbru achitată.

7. Inițierea medierii suspend cursul prescripției extinctive. Practic cel care apelează la un mediator în vederea medierii va beneficia de dispozițiile art 2532 punctul 7 Cod Civil. În acest sens, Contractul de inițiere și pregătire a medierii și Contractul de mediere  (contracte ce se încheie în mod distinct dacă o parte sau ambele părți au apelat la mediator) activează art 2532 punctul 7 Cod Civil și prescripția extinctivă este suspendată de drept. Oricare din aceste contracte suspendă cursul prescripției extinctive.

8. Aplanarea conflictului și păstrarea unor bune relații între părțile din conflict. Acesta este deopotrivă un rezultat al medierii și un avantaj al acestei proceduri. De cele mai multe ori în urma discuțiilor părțile ajung la un acord de mediere. Chiar dacă nu se ajunge la o înțelegere, practica a dovedit că medierea mai calmează spiritele, se mai temperează lucrurile prin explicarea perspectivei celuilalt. Dialogul are o funcție de calmare și de re-organizare a relațiilor dintre oamenii implicați.

9. Multitudinea de cauze ce pot fi mediate. Pot fi supuse medierii conflicte civile, familiale, comerciale, penale.  Orice situație unde părțile au un drept de dispoziție, adică pot să dispună de valoarea socială, să negocieze o soluție, poate fi mediat. Posibilitatea legală de mediere nu trebuie confundată cu posibilitatea reală de mediere. Astfel la un conflict poate exista posibilitate legală de mediere, dar nu poate exista posibilitate reală de mediere deoarece o parte refuză categoric medierea. Invers, poate să existe o intenție reală de mediere dar conflictul poate fi într-o zonă unde posibilitatea legală nu există, prățile neavând un drept dispoziție cu privire la drepturile/obligațiile incidente. Totuși, majoritatea conflictelor civile pot fi mediate. Este foarte important ca dorința/intenția reală de mediere să aparțină ambelor părți din conflict.  Mediatorul poate ajuta părțile să analizeze oportunitatea medierii conflictului lor în discuțiile preliminarii medierii.

10. Rezultatul medierii constă în crearea unui climat de pace nu neapărat de dreptate. Cu alte cuvinte în mediere se caută soluțiile care produc pacea și nu soluțiile care tranșează dreptatea sau vinovăția. Căutarea de soluții amiabile este diferintă de căutarea vinovaților. Avantajul medierii este că pune în principal pacea și în secundar dreptatea. O soluție în mediere mulțumește toate părțile. O soluție în mediere dă satisfacție sentimentului de pace nu dorinței de dreptate.